Bijenhotel doet kinderen meer spelen

De Negensprong Everberg 

4 oktober 2019 - Interview met Annelies Philips, directie van De Negensprong in Everberg 

En toen was er een idee

Het idee om te vergroenen kwam er nadat we als lerarenkorps zagen dat kinderen zich op de speelplaats verveelden en elkaar al eens begonnen te pesten. We hoorden waaien dat vergroening en meer insecten een oplossing konden bieden. We wilden dus vergroenen tegen het vervelen!  
In het nieuws lazen we over het tekort aan bijen en toen was de keuze snel gemaakt. We zouden de handen uit de mouwen steken en een bijenhotel met moestuin en bijenvriendelijke bloemenweide aanleggen. Zo doen wij iets voor de natuur en doet de natuur misschien iets voor ons.

Als er geen bijen zijn,
dan zijn er geen plantjes
en dan gaan we dood.

Leerling 5de leerjaar De Negensprong

Oké, een idee! En wat nu?

  • stap 1: een gedragen idee is er twee waard

Om het idee te laten slagen, moest het door iedereen gedragen worden. We stelden een werkgroep samen: de leerlingenraad en een aantal leerkrachten uit kleuter, lagere en hogere graad. In de werkgroep dachten we na over de invulling van de hele speelplaats. We wilden geen speelplaats vol speeltoestellen en zochten inspiratie bij Kind en Samenleving om onze plattegrond te tekenen. 

  • stap 2: en nu heel concreet

Samen met MOS tekenden we een educatief plan uit rond het bijenhotel, de bloemenweide en de moestuin. De ene klas verdiepte zich in de verschillende soorten bijen, de andere klas maakte kleine bijenhotelletjes om thuis op te hangen. Elke klas had een bijdrage. De inhuldiging van het bijenhotel op ons bijenbal was de finalisering van het ganse educatieve project. We hebben die dag onder andere gekookt met honing en bloemenzaad uitgedeeld. 
Voor de realisatie kregen we een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant. De gemeente Everberg en MOS ondersteunden ons met raad en daad. An van het Regionaal Landschap Dijleland maakte ontwerptekeningen van de speelplaats, hielp bij de organisatie en de aanleg van de moestuin en het bijenhotel. Onze provinciale MOS-begeleider coachte het team dan weer doorheen het ganse educatieve project.

Als ik een bij was, zou ik wel
eens binnenspringen in ons hotel.
Eens kijken wat er te doen is.
Zien of er nog plaats is.

Leerling 5de leerjaar De Negensprong

  • stap 3: een idee moet ook onderhouden worden

Het onderhoud is verdeeld over de verschillende klassen. We organiseren ook tuiniersdagen voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 
Tijdens de vakantie wordt de moestuin onderhouden door het oudercomité en de mensen die hier vakantiewerking organiseren op school. In ruil kan je gratis aardbeien, tomaten of courgettes plukken. 

De impact van een idee 

De kracht van dit project zit hem in het feit dat we dit helemaal samen met de kinderen hebben kunnen bedenken, ontwerpen en realiseren. 

We merken dat de kinderen nu echt meer tot spelen komen. Het is dus absoluut een win-win! Zelf kijk ik nu ook totaal anders naar bijen. Daarnet zag ik er nog één op mijn lavendel thuis. Het intrigeert mij meer en ik merk dat dat bij de kinderen ook zo is.

Het is leuk om tijdens de speeltijd
in de moestuin te werken.
Je helpt de bijen en jezelf
en je doet iets met de hele school.
Meer bijen is meer groenten en fruit!

Leerling 5de leerjaar De Negensprong


Aaaaaaargh! (Schrik van een idee)

Ik had in het begin wel wat schrik. Ik dacht: jee, gaat dat allemaal wel lukken? Maar het is allemaal heel vlot verlopen. Iedereen heeft met z’n eigen talenten geholpen.
We hebben initieel ook de vooroordelen over bijen moeten wegnemen. Mensen hebben er vaak een dubbel gevoel bij. Bijen prikken! Maar dat is niet zo. Niet elke bijensoort prikt. Samen met Regionaal Landschap Dijleland en MOS organiseerden we een speelse en laagdrempelige infoavond voor de ouders, om ook bij hen de vooroordelen en schrik voor bijen weg te nemen.
Er was ook wel wat schrik bij de leerkrachten: ‘Ja maar, ik weet eigenlijk niets over bijen.’ Maar dat geeft niet. Het is een gezamenlijk leerproces. 

Ik dacht vroeger dat bijen
mij zouden steken en
dat ik dan dood zou gaan.
Maar dat is niet zo.

Leerling 5de leerjaar De Negensprong

Gegevens van de school

Basisschool De Negensprong 
Annonciadenstraat 1
3078 Everberg
Website van de school

Plant ook een idee! 

6roDkvE8afRJjWU0EzQd-Cnu606tDs3K3MpDMDpy_26NdsVKRAfRpgf9VwwY1GBOEli3XYtkE-4i9NmCpOU3GD1zdVq_BEq30MD3ssjlil72ulxsto7dZ0ygt4lgKPIMOAGDSxkpICVY6kJ71A Wil jij ook een idee planten in andere scholen? 

 Vul dan het formulier in

foto bijenhotel
foto moestuin