CO2-calculator: Scholen voor minder CO2

De CO2-calculator is een digitale tool die het mogelijk maakt om de CO2-uitstoot van jouw basis- of secundaire school te monitoren en in te zetten bij klimaateducatie.
De leerlingen voeren metingen uit en vullen de gegevens in. De CO2-calculator rekent alles om naar CO2-uitstoot en geeft deze bevattelijk weer.
Door deze tool educatief in te zetten, wordt het eenvoudig om CO2-doelstellingen voor jouw school te formuleren, op te volgen en te bereiken. 

Zo werk je mee aan CO2-reductie en aan een betere toekomst!

>> Naar de CO2-calculator

 

meisje met ballonnen bij zonnepanelen