Doe mee!

Iedere Vlaamse of Nederlandstalige Brusselse kleuter-, lagere of secundaire school die werkt rond duurzame ontwikkeling kan MOS-school worden.

Zit duurzaamheid in het DNA van je school? Dan is ze klaar voor Eco-Schools! Om de Groene Vlag van Eco-Schools te ontvangen, moet je aan een aantal criteria voldoen.

Wat is een MOS-school?

Een MOS-school is een kleuter-, lagere of secundaire school die een duurzame leer-en leefomgeving creëert samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.
Een MOS-school stelt hierbij de volgende uitgangspunten centraal:

 • Leerlingenparticipatie

Elke actie begint met actieve betrokkenheid van leerlingen.

 • Teamwork

MOS betrekt het hele schoolteam en de ouders bij haar werking.

 • Netwerk

MOS-scholen werken samen met de schoolbuurt, lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo’s, organisaties uit het middenveld…

 • Beleving

MOS is een leerproces, met een concreet resultaat voor ogen.
 

Waarom een MOS-school worden?

Een school die in zee gaat met MOS kan rekenen op heel wat voordelen:

 • Je maakt deel uit van de groeiende gemeenschap van MOS-scholen en je zet jezelf op de Groene Kaart.
 • Je kan in overleg met je MOS-begeleider nagaan in hoeverre jullie ondersteuning wensen. De begeleiding is volledig op maat van de school.
 • Je kan voor een milieu-educatieve, duurzame uitstap gratis gebruik maken van het bestaande aanbod van De Lijn.
 • Je krijgt het MOS-schoolpoortlogo om je engagement aan de schoolpoort kenbaar te maken.
 • Je krijgt het recht om het MOS-schoollogo met baseline 'duurzame school, straffe school' en het MOS-icoon te gebruiken.
 • Je kan MOS-vormingen en netwerkmomenten bijwonen of aanvragen.
 • Je kan de internationale erkenning van Eco-Schools verdienen.
 • Alles wat MOS je te bieden heeft, is volledig gratis.
   

Hoe word je een MOS-school?

Je school wordt een MOS-school door het registratieformulier in te vullen.
Je ontvangt een bevestigingsmail met de gegevens waarmee je inschreef. Je MOS-begeleider neemt vervolgens contact met je op.

Wat is een Eco-School?

De ‘Groene Vlag’ van Eco-Schools is het internationale label voor duurzame scholen. Eco-Schools is een programma van de FEE (Foundation for Environmental Education) en is ontwikkeld om de afspraken van de VN-conferentie ‘Environment and Development’ in 1992 na te komen. Met in 2019 meer dan 56.000 scholen uit 70 landen is er een groot netwerk aan Eco-Schools. Het zijn basis- en secundaire scholen die zich actief inzetten om duurzaam denken en doen centraal te stellen in het hele schoolleven. Alle Eco-Schools beantwoorden wereldwijd aan dezelfde 7 criteria: de 7 succesfactoren
Eco-Schools ondernemen via uitwisseling verdere stappen op  het vlak van duurzaamheid. Zo creëren zij een grote en krachtige verbondenheid met andere Eco-Schools. Dankzij internet en sociale media kunnen scholen elkaar vlot vinden en creatief beïnvloeden. Meer info over Eco-Schools vind je op www.ecoschools.global
De 7 succesfactoren
 

Waarom een Eco-School worden?

Heb je als MOS-school al veel watertjes doorzwommen en hebben jullie nood aan een nieuwe uitdaging? Ontdek de voordelen van een Eco-School.

Internationaliseren 

Als Eco-School heb je toegang tot een breed netwerk van internationale scholen waarmee je partnerschappen kan aangaan. Internationaal werken verruimt de blik van alle betrokkenen: leerlingen, leerkrachten, personeel, ouders… Door de kennismaking met een andere cultuur, een andere omgeving, het sociale en economische klimaat van een land, ontdek je naast verschillen ook gelijkenissen. 

 • eTwinning: via eTwinning kan je op een laagdrempelige manier uitwisselen met een school van over de taalgrens of met een ander Europees land.
 • Scholenbanden: een scholenband is een partnerschap tussen een Vlaamse en een school uit het Zuiden. Het is een ideaal instrument om de leerlingen te sensibiliseren over lokale en mondiale problemen, te werken aan professionaliseren van leraren en uiting te geven aan een solidariteitsgevoel. 
 • Ontdek nog andere vormen van internationalisering
 • Vertaalde MOS-materialen: op zoek naar materialen om uit te wisselen met scholen uit het buitenland? MOS stelt ook een aantal vertalingen ter beschikking.
 • Wil je contact met een andere Eco-School uit België of één van de andere 67 landen: linda.vanmeersche@vlaanderen.be

Educatieve winst

Eco-Schools brengt alle betrokkenen samen om te zoeken naar oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken, zoals het verminderen van afval, water-, lucht- en bodemverontreiniging, energieverbruik, biodiversiteit, voedsel- en waterverspilling, klimaat, grondstoffengebruik, eerlijke handel... Doorheen het proces inspireer je elkaar, daag je elkaar uit en leer je duurzame keuzes te maken voor onze planeet. Door samen over te gaan tot actie word je je bewust van je impact op de planeet. De deelnemers aan dit democratische proces leren beslissingen nemen die de school- en leefomgeving verbeteren.

Milieuwinst

Elke duurzame actie, hoe klein ook, levert effectieve milieuwinst op. De school draagt op die manier bij aan de transitie naar een duurzame maatschappij.

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Een concreet engagement voor milieu en duurzaamheid zorgt ervoor dat heel wat eindtermen en ontwikkelingsdoelen gerealiseerd kunnen worden.

Profilering als duurzame school

Dankzij de internationale erkenning kan de school uitpakken met haar duurzame werking en wordt ze beschouwd als een MOS-ambassadeursschool. De school ontvangt de ‘Groene vlag’ om aan de buitenwereld te tonen dat ze een Eco-School is.

Financiële winst

Ecologische maatregelen kunnen financiële voordelen opleveren, bv. door een lagere energie- of waterfactuur, het verminderen van afval en het inzamelen en pimpen van tweedehandsmaterialen, het plaatsen van uitleenkasten,... Alle maatregelen die we nemen om duurzaam om te gaan met energiebronnen, materialen, voeding... dragen bij tot milieu- en financiële winst.
 

Hoe word je een Eco-School?

Van de registratie tot en met het Groene Vlagfeest: welke stappen doorloop je met je school?

Stel je kandidaat of word genomineerd

Zit MOS in het DNA van jouw school? Ademt jouw school duurzaamheid in en uit, misschien komt jouw school in aanmerking voor het internationale label ‘Eco-Schools’. Per schooljaar kunnen 30 scholen de Groene Vlag behalen. Stel je kandidaat via het registratieformulier of laat je nomineren door jouw provinciale MOS-begeleider.

Timing

Op om het even welk moment tijdens het schooljaar kan je kandideren voor de Groene Vlag. MOS legt vervolgens met jouw MOS-team een werksessie ‘Eco-Schools’ vast. Let op: er is slechts plaats voor 30 scholen per schooljaar. Ben je er niet bij, dan plaatsen we je op de wachtlijst voor het volgende schooljaar.

Randvoorwaarden

Je bent al een MOS-school met een volwaardige MOS-werking en duidelijke MOS-realisaties. Een Eco-School is dus een volwaardige MOS-ambassadeur.

Verloop van de werksessie 

Tijdens een werksessie van een halve dag op jullie school ontdekken we samen via het spel ‘Op Weg naar de Groene Vlag’ of je MOS-werking voldoet aan de 7 succesfactoren van Eco-Schools. Indien jouw school slaagt in dit opzet, overhandigen we meteen de Groene Vlag. Je mag de Groene Vlag gedurende drie schooljaren laten wapperen aan jouw schoolpoort. 
We spelen het spel met leerlingen, leerkrachten, ouders, directie, ondersteunend personeel. Het is belangrijk dat er zeker leerlingen bij zijn, omdat het Eco-Schoolsprogramma steunt op leerlingenparticipatie. Het hangt af van school tot school wie er naast leerlingen nog rond de tafel zit. Een MOS-coördinator en jullie MOS-begeleider begeleiden het spel.

Lukt het tijdens het spel niet om de Groene Vlag te behalen, maar is jouw school al aardig op weg? Tijdens het spel ontdek je hoe jullie verder kunnen groeien tot een echte Eco-School. Na minimum één jaar komen de MOS-coördinator en MOS-begeleider opnieuw langs om het groeiproces samen met je school te bespreken. Bij voldoende groei ontvangt jouw school de Groene Vlag.
De 7 succesfactoren

Hoera! Het Groene Vlagfeest!

De officiële uitreiking wordt vervangen door het Groene Vlagfeest in oktober waarop we alle Eco-Schools van het voorbije schooljaar in de bloemetjes zetten.

Facebookgroep Eco-Schools Flanders

Ben je al een Eco-School of ben je kandidaat Eco-School? Dan kan je je aansluiten bij de besloten Facebookgroep ‘Eco-Schools Flanders’. Je kan er foto’s en tips uitwisselen met andere scholen. 
Word lid van deze groep.
 

De Groene Kaart: wie doet er al mee ?

 

MOS-groene druppel: MOS-school                                   Groene vlag: Eco-School

De kaart krijgt om de 2 maanden een update. Geen zorgen dus als je school er niet onmiddellijk op staat. Ontbreekt ze al langer? Of werden de gegevens van je school gewijzigd? Laat het ons weten op mos@vlaanderen.be.