Klimaattop voor kinderen

Climate Challenge Conferentie - in samenwerking met WWF en Studio Globo

De leerlingen worden verdeeld in groepjes en vertegenwoordigen per groepje een land. Hun land maakt deel uit van één van de vijf grote machtsblokken binnen de klimaatonderhandelingen:

  • geïndustrialiseerde landen die maatregelen willen nemen voor het klimaat
  • geïndustrialiseerde landen die geen of minder maatregelen willen nemen voor het klimaat
  • OPEC-landen
  • groeilanden
  • ontwikkelingslanden en eilandstaten

Ze debatteren over de volgende resolutie: “Tegen 2025 zullen alle auto’s die rijden op fossiele brandstoffen (diesel en benzine) verboden worden.” Geen gemakkelijke opdracht omdat de landen heel verschillende standpunten verdedigen. 

De leerlingen krijgen met deze werkvorm inzicht in de klimaatproblematiek en de uitdagingen op internationaal niveau om tot een klimaatakkoord te komen.

Voor wie?

voor leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar

Door wie?

Climate Challenge is uitgewerkt door WWF, Studio Globo, Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel met de financiële steun van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het concept werd aanvankelijk ontworpen voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs.

In opdracht van MOS werd het concept vertaald naar het 4e, 5e en 6e leerjaar van de lagere school.

Klimaattop in Zoersel foto Paul Van Nylen
Klimaattop in Zoersel (foto Paul Van Nylen)