Mobiliteit en klimaat

We gaan samen op zoek welke mobiliteitsacties voor de school interessant kunnen zijn om te groeien naar een CO2-arme schoolomgeving. We overlopen werkvormen en interessante lesideeën. We bekijken hoe de school het best werk maakt van een breed draagvlak zowel bij de ouders, de leerlingen als het leerkrachtenteam.

In een volgende sessie bekijken we het totale educatieve plan. We bundelen wat al in de lessen aan bod komt en bekijken hoe we tot een mooie verticale leerlijn kunnen komen.

MOS en Dr. Mobi helpen jou om op een cocreatieve wijze je duurzaam mobiliteitsplan vorm te geven.

Aanbevolen voor het volledige schoolteam.

Vlaams-Brabant

  • duur: min. 1 uur
  • doelgroep: voor kleuter en lager onderwijs
  • kostprijs: gratis
  • info en reservatie: mos@vlaamsbrabant.be of 016 26 72 52