MOS-klimaattraject basisonderwijs: Klimaatbendes

Heeft je gemeente het burgemeesterconvenant ondertekend?

Dan kan MOS je helpen de CO2 - uitstoot in je school te verminderen! MOS biedt jouw school de klimaatbende aan.

De klimaatbende is een bonte bende van directies, leerkrachten, medewerkers van de gemeente en natuurlijk ook de leerlingen zelf, Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit en leren met de nodige ondersteuning en informatie van MOS hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.

Een klimaattraject van een bende loopt over 2 jaar:

  • Eerste jaar: focus op de professionalisering van leerkrachten via lezingen, workshops en studiedagen.
  • Tweede jaar: aan de slag met de leerlingen via het verhalend ontwerp ‘De klimaatbende’

Het traject speelt in op de vernieuwing in het onderwijs en werkt aan heel wat onderwijsdoelen.

Doelstellingen

  • Duurzame keuzes leren maken voor de planeet, samen met de leerlingen, het schoolteam en de schoolomgeving;
  • Scholen samenbrengen tijdens netwerkmomenten om van elkaar te leren, elkaar aan te  moedigen en te inspireren;
  • De CO2-uitstoot verminderen om de klimaatopwarming onder 1,5°C te houden;
  • Educatieve, milieu- en financiële winst.

Ons educatief aanbod

Ons educatief materiaal omvat o.a.

We organiseren geregeld vormingen en netwerkmomenten die verband houden met het thema klimaat. Ga ook eens door ons aanbod aan klimaatuitstappen en -activiteiten.

Folder voor je gemeente

Wil je samen met de andere basisscholen van je gemeente een klimaatbende vormen? Trek haar met deze folder over de streep.

pdf bestand folder klimaatbende web.pdf (249 kB)

De klimaatbende van Waregem in beeld

De klimaatbende van Beersel in beeld