SDGsatschool

Op de website SDGs@school vertalen we de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen of sustainable development goals (SDGs) naar de Vlaamse schoolcontext. De website bevat verschillende tools om met de hele school aan de slag te gaan met de SDGs en deze te integreren in schoolacties, lessen én in het beleid van de school. Want werken aan de SDGs, dat doe je samen!

  • Met het SDG-kompas maak je een blauwdruk van de manier waarop de werelddoelen al aan bod komen in het schoolcurriculum.
  • De SDG-ideeënbox zit vol inspiratie om te werken rond één of meerdere SDGs.
  • Met de SDG-impactroos kan je een les, project of actie aftoetsen aan de SDGs en visualiseren welke impact je daarmee gecreëerd hebben.
  • De SDG-woordenwolk legt verbanden tussen de SDGs bloot, zodat systeemdenken heel concreet wordt.

Voor het SDG-kompas moet je een account aanmaken. De andere tools zijn vrij toegankelijk.

afbeelding van sdg-tool met wereldbol en sdg-wiel

De SDGs: ook op jouw school