Subsidie Kleine duurzame projecten Limburg

Met dit subsidiereglement wil de provincie verenigingen, bedrijven, Limburgse scholen en gemeenten stimuleren om projecten uit te voeren die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de provincie Limburg.

In de praktijk zoekt de provincie naar vernieuwende projecten die een bijdrage leveren aan een duurzaam milieubeleid, naar concrete klimaatprojecten, naar vergroening van onze leefomgeving, naar projecten die aandacht hebben voor de sociale aspecten van het milieubeleid, enz.

Je kan de aanvraag voor je project indienen tot uiterlijk 1 april van het lopende jaar.

>> Lees alles over deze subsidie van de provincie Limburg

logo limburg