Subsidie voor naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur

Stel buiten de schooluren de sport- en bewegingsinfrastructuur van je school open en ontvang van AGION (Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs) en Sport Vlaanderen een mooie subsidie voor de verbouwing of (her)aanleg van binnen- en/of buiteninfrastructuur.

Intekenen kan nog tot en met 30 juni 2021.

Opgelet: GO! scholen tekenen in via een algemene GO! projectoproep.

>> Lees meer over deze subsidie van AGION en Sport Vlaanderen

logo van AGION, agentschap voor infrastructuur in het onderwijs