Vorming op maat voor personeelsvergadering of pedagogische studiedag

MOS biedt vormingen voor het hele team aan, op maat van je school. Naar gelang de behoefte van je team werkt MOS in overleg met de school een vorming uit en brengt die gratis op een personeelsvergadering of pedagogische studiedag.
 

Voorbeelden

- Wat is MOS? Wat kunnen wij voor je school betekenen?

- Hoe kan onze school werken aan duurzaamheid? Hoe gaan we van start? Waar willen we naartoe? Hoe leggen we de link met eindtermen?

- Aan de slag met de energiekoffer

- Aan de slag met de kaMOShibaiverhalen

- Actiedagen (#MissieMinder, klimaatactiedag, Buitenlesdag)

- MOS-thema's zoals vergroening, klimaat, buiten leren, duurzame voeding, biodiversiteit, energie, afval/materialen, mobiliteit, water

- Leerlingenparticipatie en brede schoolbenadering

>> Neem contact op met je provinciale MOS-begeleider

 

Mag het wat meer zijn dan een eenmalige vorming?

MOS begeleidt je school in een traject op maat.
>> Bekijk hoe een MOS-traject op maat van je school er kan uitzien

Voorbeelden van trajecten:

- Klimaattraject basisonderwijs

- Klimaattraject secundair onderwijs

- Vergroeningstraject