Hoe pak je het aan ?

Bereid de activiteit voor met je collega's

  1. Als je in een klimaatbende zit, dan werk je de fietstocht best uit op de voorbereidende vergadering van de MOS-klimaatbende met de schooldirecties en de contactpersoon van de gemeente. 
  2. Een handige tool voor het uitstippelen van je route is www.routeyou.com. Jouw route kan je ook delen via facebook zodat ook andere scholen ervan gebruik kunnen maken.
  3. De fietstocht is opgebouwd rond volgende thema’s: planten en dieren, bodem, water, bomen, voeding, energie en mobiliteit. De volgorde waarin de thema’s aan bod komen tijdens de fietstocht kan je  zelf kiezen. 
  4. Stippel een fietstocht van maximaal 20 km uit in de omgeving van je school. Zorg voor zeven stopplaatsen die kunnen worden gelinkt aan één van de zeven thema’s. 
  5. Verken het terrein op voorhand.
  6. Test de opdrachten uit.
  7. De begeleider voorziet een rugzak met al het nodige materiaal (zie materialenlijst). Bij elke stopplaats staat het nodige materiaal nogmaals vermeld.

Praktische tips

- De kans is reëel dat door tijdsgebrek niet alle stopplaatsen aan bod komen tijdens de fietstocht. Er zijn genoeg aanknopingspunten om de thema’s ‘water’ en ‘mobiliteit’ op school te behandelen. Plan deze thema’s daarom op het einde van de fietstocht in.

- Er zijn opdrachten om ter plekke uit te voeren en enkele om achteraf in de klas te doen. Tijdens de fietstocht wordt zeker de groepsopdracht uitgevoerd. Na elke opdracht verdienen de leerlingen een stempel op hun stempelkaart. 

- Eén tot twee volwassenen leiden de fietstocht. 

- Veiligheid gaat boven alles. Zorg ervoor dat de deelnemers een fluohesje aandoen en een helm opzetten. Laat hen op voorhand thuis hun fiets nakijken (banden, remmen, ketting, …).

- Tijdens de fietstocht kunnen verschillende media-opnames (foto, film en geluid) gemaakt worden. Die kunnen nadien gebruikt worden om de fietstocht voor te stellen in een minitentoonstelling waarin de link tussen ‘klimaatverandering’ en de zeven thema’s verduidelijkt wordt. Zo kan je de hele school erbij betrekken. Stel zeker een klimaatreporter/-fotograaf aan als je dat doet. 

- Jouw route kan je invoeren op www.routeyou.com

- Kijk zeker eens naar de rubriek ‘Educatief aanbod basis’  en naar de MOS-deelsite van Klascement. Je vindt er heel wat educatief materiaal om op school verder te werken rond de thema’s die aan bod komen tijdens de fietstocht.


MOS-klimaatbende

Is je school een MOS-school en werkt ze mee aan het MOS-klimaattraject ‘klimaatbendes’?  Deze fietstocht is een goede ondersteuning voor dit traject. Via een onderzoekend leerproces maken de leerlingen tijdens de fietstocht op basis van zeven dagelijkse thema’s kennis met de klimaatverandering. Vertrekkend van de vragen en ideeën die ontstaan tijdens de fietstocht kan je nadien via het verhalend ontwerp ‘de klimaatbende’ voortwerken rond één thema. Op die manier kunnen de leerlingen werkelijk iets doen voor het klimaat. Meer info vind je onder de rubriek ‘MOS-klimaattrajecten basisonderwijs’. 

Is je school geen MOS-school? Maakt ze geen deel uit van een MOS-klimaatbende? Deze fietstocht kan door iedereen en om het even waar gedaan worden!