Wie zijn wij ?

MOS centrale coördinatie (Vlaamse overheid)

mos@vlaanderen.be

02 553 80 72

MOS- team provincie Antwerpen

Mechelsesteenweg 365 
2500 Lier
015 30 61 26
mos@provincieantwerpen.be

MOS Brussel

VGC - Algemene Directie Onderwijs en Vorming
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
België

02 210 63 90

mos@vgc.be

MOS-team provincie Limburg

Provinciaal Natuurcentrum, Duurzaamheid, Directie Omgeving
Craenevenne 86 
3600 Genk
011 26 54 50
pnc@limburg.be
 

MOS-team provincie Oost-Vlaanderen

Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve
Oude Scheldestraat 16
9630 Meilegem (Zwalm)
België

mos@oost-vlaanderen.be

MOS-team Vlaams-Brabant

Cel Natuur- en Milieueducatie (Dienst Leefmilieu)
Provincieplein 1
3010 Leuven
België

mos@vlaamsbrabant.be

MOS-team West-Vlaanderen

Dienst Natuur- en Milieueducatie
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge (Sint-Andries)
België

mos@west-vlaanderen.be