Begeleiding op maat

MOS ondersteunt scholen om duurzamer te worden. Samen leren we keuzes te maken voor de planeet, zodat er altijd genoeg is voor iedereen!

Hoe werk je aan een duurzame, straffe school?

 • MOS begeleidt je school in een traject op maat.
 • We werken samen aan:
  • een duidelijke visie op duurzaamheid;
  • participatie;
  • duidelijke communicatie.
 • We hebben oog voor de brede schoolbenadering en zetten in op samenwerking met partners.

De trajectbegeleiding in beeld

begeleiding op maatWil je het MOS-traject op jouw school visualiseren? Druk dan de stapstenen af en hang ze op.

pdf bestandStapstenen.pdf (2.72 MB)

Belang van een gedragen MOS-visie

Alles begint met een gedragen visie op duurzaamheid die:

 • vertrekt van of aansluit bij het eigen pedagogisch project;
 • aansluit bij de eindtermen;
 • een doelgerichte werking mogelijk maakt.

Belang van participatie

Een participatieve manier van werken is niet eenvoudig, maar heeft veel voordelen:

 • je werkt aan een sterk draagvlak;
 • je zorgt voor samenhorigheid en eigenaarschap (die er op hun beurt voor zorgen dat iedereen gemakkelijker volhoudt)
 • je kan rekenen op veelzijdige input (hulpbronnen, talenten, helpende handen, verschillende perspectieven) vanuit je lokale netwerk.

Leerlingenparticipatie in het bijzonder:

 • leidt tot meer eigenaarschap van de leerlingen;
 • zorgt ervoor dat belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken en communiceren  aangescherpt worden.

Van educatie tot actie

MOS zet sterk in op lokaal relevante thema’s, en wel hierom:

 • door te vertrekken vanuit de onmiddellijke omgeving voelen leerlingen zich nauwer betrokken bij mogelijke problematieken;
 • onderzoek en zelf ontdekken stimuleert leerlingen om acties te ondernemen die aanzetten tot duurzaam denken en handelen;
 • acties inspireren, motiveren en zetten ook anderen aan tot actie.

Communicatie

Dat jullie een duurzame en straffe MOS-school zijn, is iets om fier op te zijn. Pak hier dus zeker mee uit!

 • Draag intern en extern uit wat het voor jouw school betekent om een duurzame, straffe school te zijn.
 • Laat zien waar je mee bezig bent en hoe je invulling geeft aan de visie.
 • Inspireer anderen om mee te doen!

Welke ondersteuning biedt MOS?

Je kan rekenen op gratis begeleiding door een provinciale MOS-begeleider, die ...

 • op vraag langskomt om de school te helpen een duurzame school te worden,
 • ondersteuning biedt aan een MOS-contactpersoon en/of de MOS- werkgroep,
 • indien gewenst met het hele team aan de slag gaat.

In samenspraak met de school wordt een traject op maat bepaald, een tijdspad uitgestippeld en inhoudelijke ondersteuning meegegeven om het traject te doen slagen!

Klimaattrajecten

Volg onder de begeleiding van MOS één van onze klimaattrajecten.

Vergroeningstrajecten

MOS kan je helpen om je school te vergroenen. Ideaal in de aanloop naar de buitenlesdag.