MOS-klimaattraject secundair onderwijs

Wil jij de klimaatimpact van jouw school verkleinen? Boeiende onderzoeksvragen over het klimaat bedenken met jouw klas? Toekomstige ondernemers en vaklui inspireren om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen? De stem van jouw leerlingen horen over klimaat via schrijf- of spreekopdrachten? ... 

Start een MOS-klimaattraject en verdiep je samen met jouw leerlingen in het thema klimaat. Bedenk mogelijke acties en creëer écht impact.

Je zal verbaasd zijn hoeveel invalshoeken er in de verschillende vakgebieden zijn. Door in een MOS-klimaattraject te stappen, werk je aan heel wat onderwijsdoelen.

Doelstellingen

 • De nodige kennis, vaardigheden en attitudes omtrent klimaatverandering verwerven.
 • Duurzame keuzes leren maken om klimaatopwarming tegen te gaan, samen met de leerlingen, het schoolteam en de schoolomgeving.
 • De CO2-uitstoot van de school verminderen (klimaatmitigatie).
 • De schoolomgeving aanpassen om de impact van de klimaatverandering op te vangen, bv. ontharden en vergroenen van speelplaatsen (klimaatadaptatie).

Een klimaattraject stap voor stap

Elk MOS-klimaattraject is uniek en op maat van de school, maar deze elementen komen vaak terug:

 • een kerngroep samenstellen (leerkrachten, directie, leerlingen, ...);
 • de beginsituatie van de school en wensen voor het klimaattraject in kaart brengen. Belangrijk hierbij is om de link te leggen naar de pedagogische visie en eventuele andere visies of plannen van de school;
 • werken aan draagvlak op school voor het klimaattraject;
 • op zoek gaan naar externe partners die het traject kunnen versterken;
 • verdiepen in het thema klimaat;
 • samen een focus bepalen voor het klimaattraject: energie, vergroening, ruimtelijke ordening, mobiliteit, materialen, voeding, klimaatadaptatie, waterbeheer,...;
 • een nulmeting uitvoeren voor de gekozen focus;
 • een actieplan opstellen waarin concrete doelen zijn opgenomen;
 • het actieplan uitvoeren;
 • communiceren over jullie traject en resultaten;
 • evalueren en successen vieren.

Een klimaattraject valt onder de flexibele MOS-trajecten en verloopt volgens verschillende stappen, ook wel stapstenen genoemd. Je zal bovenstaande elementen van het klimaattraject herkennen in de stapstenen.

Een klimaattraject kan één of meerdere schooljaren duren (op maat van de school). Nadien hoeft het niet te stoppen. Jullie kunnen een andere focus kiezen, nieuwe doelstellingen bepalen en andere mensen betrekken.

Ondersteuning door MOS

Je provinciale MOS-begeleider ondersteunt jouw school bij elke stap van jullie klimaattraject. MOS heeft oog voor de brede schoolbenadering en zet in op samenwerking met partners.
Alles gebeurt op jullie maat en ritme. MOS ondersteunt, coacht en inspireert.

>> De provinciale MOS-begeleiders staan voor je klaar

Ons educatief aanbod

Ons educatief materiaal omvat o.a.

We organiseren ook geregeld vormingen en netwerkmomenten die verband houden met het thema klimaat.

MOS-klimaattrajecten SO in beeld

Laat je inspireren door de Klimaatbende van de gemeente Geraardsbergen.

klimaattraject secundair onderwijs MOS