inschrijving MOS-schakels

zoals gezonde omgeving (lucht, water, bodem), gezonde en duurzame voeding, energie (bv. duurzaam bouwen), duurzame STEM-initiatieven, verantwoorde consumptie, productie en afvalverwerking, klimaat, natuur en biodiversiteit, duurzame mobiliteit, ...
Typ hierin een promotietekstje, waarin je je organisatie voorstelt aan mogelijke geïnteresseerden.