Klimaatfietstocht bronnenlijst 

Deze methodiek werd uitgewerkt door de educatoren van De Helix, het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu.

Hieronder vind je een lijst van de bronnen waar zij een beroep op deden.

 

Bronnen onderzoekend leren

https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Wetenschapsknooppunt.htm

www.mosvlaanderen.be

Bronnen bodem

https://www.biomijnnatuur.be

http://www.bodembewust.be/

https://www.geopunt.be/

https://www.lne.be/bodemhelden

https://www.lne.be/bodem

Bronnen bos

https://www.bosplus.be/nl/

https://www.omgevingvlaanderen.be/ruimterapport

Bronnen energie

https://www.probos.nl/publicaties/in-de-pers/1382-houtige-biomassa-voor-energie-feiten-op-een-rij

https://www.demorgen.be/opinie/houtverbranding-is-tenminste-eerlijke-vervuiling-bba0f579/

Bronnen voedsel

https://www.rechtvanbijdeboer.be/

http://www.voedselteam.be/

http://www.wervel.be

https://www.biomijnnatuur.be/vragen-over-bio/is-biolandbouw-beter-voor-het-klimaat

Bronnen water

https://www.meteo.be/nl/klimaat/de-klimaatvooruitzichten-voor-2100 

https://www.klimaat.be/nl-be/klimaatverandering/gevolgen/waterbeheer 

http://klimaatenruimte.be/klimaateffecten

https://www.vmm.be/klimaat

Bronnen planten en dieren

https://www.natuurpunt.be/pagina/klimaat

http://www.natuur-kalender.be/klimaat/ 

http://www.climatechallenge.be/nl/klimaatverandering-woord-en-beeld/wat-zijn-de-gevolgen/seizoenen-in-de-war/opmars-schadelijke-planten-en-dieren.aspx

https://wwf.be/nl/nieuws/klimaatverandering-bedreigt-de-helft-van-alle -planten-en-diersoorten-in-de-belangrijkste-natuurgebieden-ter-wereld/ 

https://www.klimaat.be/nl-be/klimaatverandering/belgie/impacts/impact-op-de-biodiversiteit/

Bronnen mobiliteit

https://www.duurzame-mobiliteit.be

https://www.bewustverbruiken.be

https://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/verkeer/duurzame-mobiliteit