Klimaatfietstocht Systeemdenken

ijdens de fietstocht werd het klimaatverhaal vanuit zeven thema’s benaderd. Deze thema’s staan echter niet los van elkaar. Om deze samenhang te bespreken kan je volgende lessuggesties volgen:

Lesfase 1: welke thema's kwamen aan bod?

Verspreid de verschillende cartoons en de themawoorden op een tafel. Ga met de hele klas rond de tafel staan en laat de leerlingen de themawoorden bij de juiste cartoons leggen.

pdf bestandcartoons en themawoorden.pdf (2.63 MB)

Lesfase 2: systeemdenken

Neem de foto’s erbij. Elke leerling kiest één foto en legt deze bij het thema/de cartoon waarop de foto betrekking heeft. Daarna duidt hij/zij nog minstens twee andere thema’s aan waarop de gekozen foto betrekking heeft en legt deze link kort uit.

pdf bestandfotomap systeemdenken.pdf (1.84 MB)