Scholenbanden: samenwerken met een school in Azië, Zuid-Amerika of Afrika

logo van ScholenbandenVVOB Scholenbanden – www.scholenbanden.be  - info@scholenbanden.be

‘Educatie voor duurzame ontwikkeling en wereldburgerschapseducatie structureel met de nodige draagkracht verankeren op school is een hele uitdaging. Onze scholenband met Ecuador zorgt ervoor dat we voortdurend elkaar ontdekken in actuele thema’s die we steeds linken met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). We streven op die wijze om onze leerlingen een correcte blik op de wereld te geven en werken samen projecten uit. Zowel leerkrachten als leerlingen, aan beiden kanten van de oceaan, leren met en van elkaar, maar vooral de warmte die over en weer gaat maakt de scholenband meer dan de moeite waard!'

Steven Hendrickx, directeur GO! Technische Atheneum Keerbergen

 • Wil je graag de blik van je leerlingen verruimen en hen laten proeven van verschillende leefwerelden?
 • Wil je hen op een respectvolle manier leren omgaan met diversiteit?
 • Heb je zin om je eigen ervaringen te delen en je eigen lespraktijk te versterken?
 • Wil je de leerstof concreet toepassen op een originele manier?

Dan is een scholenband iets voor jou!

Wat is een scholenband?

Een scholenband is een gelijkwaardige, wederkerige samenwerking tussen een Vlaamse school en een school in het Zuiden, met als ambitie duurzaam te evolueren en samen te werken aan educatieve doelstellingen. Scholen wisselen uit op niveau van de leerlingen en op niveau van de leerkrachten.
Bekijk hier welke landen uit Azië, Zuid-Amerika en Afrika in aanmerking komen.

MOS en Scholenbanden gaan hand in hand

Als we onze planeet leefbaar willen houden voor iedereen, dan moeten we er samen aan werken. MOS en Scholenbanden bieden de kans om samen duurzaamheidsthema’s over de grenzen van landen en continenten heen te bekijken, te onderzoeken en aan te pakken,.

 • Behaalde jouw MOS-school de Groene Vlag van Eco-Schools en wil je graag ervaringen delen met scholen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië? Wie weet, worden jullie wel samen een Eco-School?
 • Laat je inspireren door je partnerschool: Scholen uit het Zuiden hebben soms een andere aanpak om duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken. Deze ideeën werken verrijkend, bv. ze hebben een eigen biogasinstallatie, houden dieren, hebben een groentetuin. Of misschien ben je benieuwd hoe ze omgaan met de gevolgen van de  klimaatverandering.
 • Inspireer je partnerschool: Hoe werk je participatief met leerlingen rond duurzaamheidsthema’s? Hoe pakken jullie de vergroening van de speelplaats aan? Hoe betrek je de omgeving in je lessen?
 • Werk samen aan projecten en leer van elkaar: Doe samen een waterexperiment. Vergelijk je ecologische voetafdrukken. Zing samen voor het klimaat. Wissel uit over planten en dieren in de omgeving van de school.

Hoe begin je eraan?

 1. Ga op verkenning: Wat is een scholenband? Wat is de meerwaarde voor mijn school en voor mijn leerlingen? Wat is de motivatie en visie om ermee te beginnen? Waar wil je naartoe? Hoeveel tijd vraagt het? Wie kan me ondersteunen als ik het even niet meer weet? Kijk zeker even naar de inspirerende voorbeelden op de website van Scholenbanden.
 2. Creëer draagvlak: Praat erover met het schoolteam. Misschien is er wel een enthousiaste collega of een groepje leerkrachten die dit samen met jou wil opnemen. Zoek aansluiting bij de eindtermen en leerdoelen en reeds bestaande projecten en initiatieven. Maar vergeet niet om ook de leerlingen participatief te betrekken en het project te laten aansluiten bij hun leefwereld. Een gedragen project heeft meer slaagkans.
 3. Zoek een partnerschool: Heb je al nagedacht met welke soort school je in zee wil gaan? Wat verwacht je en wat kan je geven? Heb je al contacten met een school uit Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Of wil je dat een organisatie je helpt om een school te zoeken?
 4. Kennismaking en communicatie: Neem de tijd om elkaar te leren kennen. Zoek uit op welke manier je best met elkaar communiceert, in welke taal en via welke weg. Wat verwacht je van elkaar? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van elke school?
 5. Plan samen activiteiten: Een scholenband stelt educatieve doelstellingen centraal. Scholen wisselen uit op niveau van de leerlingen en de leerkrachten. Waarover ga je uitwisselen? Wat heb je elkaar te bieden? Wat kan je leren van de ander?

Op de website van Scholenbanden vind je stap voor stap hoe je een scholenband kan opstarten.

Ondersteuning door VVOB Scholenbanden

VVOB biedt de Vlaamse scholen en hun partnerscholen ondersteuning in het uitbouwen van een kwaliteitsvolle samenwerking.

Coachen van scholen

 • VVOB ontwikkelde heel wat gratis ondersteunend materiaal (nieuwsbrieven, brochures, handleidingen, posters, inspiratiegidsen, een website met tips en inspiratie,…) die scholen helpen een kwaliteitsvol partnerschap uit te bouwen.
 • Jaarlijks organiseert VVOB één à twee vormingen voor scholen met een scholenband. Deze vormingen zijn thematisch of uitwisselingsmomenten met andere scholenbanden.
 • VVOB legt af en toe schoolbezoeken af bij Vlaamse scholen met een scholenband, maar is daarnaast ook altijd bereikbaar voor praktische of meer inhoudelijke vragen via telefoon of e-mail.

Financiële ondersteuning

Scholen kunnen een subsidie aanvragen bij VVOB voor het realiseren van een partnerschap. Op basis van een actieplan kan je een aanvraag indienen voor een subsidie.

VVOB werkt met een groeimodel of kwaliteitsniveaus, gaande van beginnende scholenband, scholenband met ervaring, gevorderde scholenband tot een duurzame scholenband. Elk hoger niveau impliceert een sterkere scholenband zowel op vlak van activiteiten van de scholenband, als op vlak van dimensie als draagvlak, communicatie, zelfstandigheid,…

Voor elk kwaliteitsniveau kan je eenmaal een subsidie aanvragen en het bedrag is afhankelijk van het niveau waarin je scholenband zich bevindt. De maximale subsidie bedraagt 4000 euro en naarmate je scholenband groeit, verwacht VVOB een eigen inbreng.

De subsidie wordt gebruikt voor het realiseren van de vooropgestelde activiteiten en een eventueel geplande uitwisselingsreis met leerkrachten en/of directies. Het bedrag is een gezamenlijk bedrag voor de Vlaamse school en de partnerschool. Beide scholen leggen nadien verantwoording af over het budget.

Er is telkens één deadline per jaar, namelijk op 15 mei. Alle verdere info over het indienen van een actieplan vind je op www.scholenbanden.be.

Wil je meedoen?

Neem contact op met VVOB of surf naar www.scholenbanden.be of info@scholenbanden.be.

twee tieners met laptop