Subsidie Infrastructurele ingrepen voor stappers en trappers Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt gemeenten en scholen die ingrepen willen uitvoeren aan de infrastructuur in de schoolomgeving of aan belangrijke schoolroutes.

Het doel van de subsidies is om duurzame woon-schoolverplaatsingen aan te moedigen. Daarom worden alleen ingrepen gesubsidieerd die verplaatsingen met de fiets en te voet stimuleren. Inspraak van alle betrokken actoren (schooltream, leerlingen, ouders, buurtbewoners, gemeente, politie, ...) doorheen het hele proces is een noodzaak.

>> Lees alles over deze subsidie op de website van de provincie Vlaams-Brabant

 

Logo vlaams brabant klein