Waarom zou je deze methodiek gebruiken?

EDO

De klimaatfietstocht houdt rekening met de uitgangspunten van EDO, educatie voor duurzame ontwikkeling,. Zowel tijdens als na de fietstocht is er aandacht voor het overbrengen van nieuwe kennis en het bevorderen van systeemdenken. Leerlingen worden aangemoedigd om na te denken over hun eigen dagelijkse praktijk en om deze te linken met de klimaatverandering. Op die manier werk je aan de ontwikkeling van waarden en emoties, wat uiteindelijk de bereidheid stimuleert om er effectief iets aan te doen.

Onderzoekend leren

De klimaatfietstocht sluit heel goed aan bij de eerste twee fasen van de methodiek van onderzoekend leren, m.n. confrontatie en verkennen.

Tijdens deze tocht worden de leerlingen op verschillende manieren geconfronteerd (fase 1) met het klimaatverhaal. Daarbij worden zeven dagelijkse thema’s vanuit de context ‘klimaatverandering’ benaderd. De leerlingen leren hun eigen omgeving beter kennen vanuit een ander perspectief. Zo wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld, wat hen dan weer sterker motiveert om actief te onderzoeken en ontdekken.

De leerlingen verkennen (fase 2) de klimaatverandering met een brede blik.  Deze aanpak roept vragen en ideeën op, waarvan sommige zich heel goed lenen om verder te onderzoeken (fase 3 en volgende).

Tip: actiefiches

MOS ontwikkelde actiefiches die de leerkracht kunnen helpen bij het ontwikkelen/aanscherpen van de onderzoekcompetenties van de leerlingen, zodat ze duurzame keuzes kunnen maken.

Meer info vind je onder de rubriek ‘educatief aanbod basis’ en op de MOS-deelsite van Klascement.